Plutonion, det rituelle offersted til Underverdenes guder. Okser og andre dyr ble ført inn for Œ bli drept av farlige gasser som strømmet opp fra jorda og la seg i bunnen av den Œpne innhegningen. Til venstre et lite rundtempel og et basseng hvor ritualene fortsatte.

Himmel og helvete i den hellige by

I den gamle romerske ruinbyen Hierapolis i sør-vest Tyrkia har arkeologer gravd fram inngangen til den før-kristne underverdenen. Her har de og, etter 50 års leting, klart å finne graven til Jesu apostel Filip.

Utgravingene i Hierapolis, som betyr ”den hellige by”, regnes for å være et av de mest spektakulære arkeologiske prosjekter i moderne tid. Og norske forskere har hatt en sentral plass i dette arbeidet.

Det var i 1950-årene at italienske arkeologer startet opp med undersøkelser i Hierapolis på toppen av det hvite fjellet Pamukkale, som på tyrkisk betyr ”bomullsslottet”. De gravde fram flere store monumenter, og var særlig på leting etter Plutonion, et rituelt offersted med inngang til det hedenske Dødsriket. Flere skriftlige kilder fra tiden rundt Kristi fødsel forteller at Plutonion var å finne nettopp i denne byen. Her ble det ofret til de gamle gudene vi kjenner fra gresk og romersk mytologi.

Noen hundre år senere, etter at kristendommen hadde overtatt, ble det i byen bygd ei svær Martyriekirke viet apostelen Filip. Tradisjonen forteller nemlig at Filip kom hit, men ble arrestert, korsfestet oppned – og begravd på en høyde overfor byen.

I flere tiår lette arkeologene etter Filips grav uten å finne noe som helst. Hvor graven lå, forble et mysterium, inntil nylig.

De siste årene har utgravingene vært ledet av den italienske professor Francesco d’Andria, og sommeren 2013 kunne han begeistret fortelle at de nå hadde funnet noen av de viktigste helligdommer, fra både hedensk og kristen tid, i hele Middelhavsområdet.

Professor Rasmus Brandt fra Universitetet i Oslo har i flere år ledet ei gruppe med norske arkeologer og andre forskere som har gjort en svært viktig innsats ved å grave fram og undersøke skjeletter og andre funn i flere av gravhusene i Hierapolis. Nova Vision AS har fulgt utgravingene de siste fire årene, og er det eneste filmteamet som har dokumentert disse sensasjonelle funnene.

Manus og regi: Sverre Krüger

Foto og redigering: Ingvill Warholm

Norsk kommentar: Ann Jones

Produsert av Nova Vision AS © 2014

Vist første gang på NRK2 i mars 2014.

Dokumentaren kan sees her i NRKs nett-TV: Himmel og helvete i den hellige by