LEVENDE LANDSKAP

Dokumentarserien "Levende landskap" (11 program á 30 min) omhandler noen av de store endringene vi ser i norsk kulturlandskap.

Sesong 1 av Levende landskap ble sendt på NRK1 i 2012. Sesong 2 ble sendt på NRK1 i 2015.

 

LEVENDE LANDSKAP SESONG 1: 

Manus og regi: Sverre Krüger
Foto og redigering: Ingvill Warholm
Produsert av Nova Vision AS for NRK © 2012

 

EPISODE 1: LANDET GROR IGJEN

Det norske kulturlandskapet er i stadig endring. Kulturlandskapet er avhengig av gode hjelpere for å holdes åpent og vakkert. Hvordan kan bønder, beitedyr og forskere hindre gjengroing i et landskap som stadig er i endring? (1:5)

 

EPISODE 2: NATURENS EGET ARVESØLV

Landet vårt kan oppvise et mangfold av arter både blant trær og planter, dyr, fugler og fisk. Men barndommens blomsterenger er i ferd med å forsvinne og det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet trues. Hvordan kan vi ta vare på dette verdifulle arvesølvet? (2:5)

 

EPISODE 3: LEVE MED ULVER

Sauer, rein og andre beitedyr er viktige for matproduksjon og for å hindre gjengroing. I deler av landet trues disse beitedyrene av rovdyr. Hva gjør dette med kulturlandskapet? (3:5)

EPISODE 4: TØRRFISK OG VERDENSARV

Lofoten har lange tradisjoner for fiskeri og landbruk. Hit kommer også turister, kunstnere og forskere for å oppleve fiskerbondens kulturlandskap. Hva kan en verdensarvstatus bety for dette kystområdet? (4:5)

 

EPISODE 5: FRUKTBAR JORD

En levende kultur og et flott landskap er viktig for folk flest. Og folk er viktig for kulturlandskapet. For å drive det og dyrke det. Hva skal til for å få nytt liv i bygdene? (5:5)

 

 

LEVENDE LANDSKAP SESONG 2:

Manus og regi: Sverre Krüger

Foto: Ingvill Warholm

Redigering episode 6-11: Ingvill Warholm og Emma Jøsok.

Produsert av Nova Vision AS for NRK © 2012

 

EPISODE 6: GJENGROING, TROLLSKAP OG BONDEVETT

Norge er i ferd med å gro igjen. Landskap forandres og truer både bondeliv og matproduksjon. Men for mange er det fortsatt både liv og lyst ute på bygda. Vi skal til seters, og vi skal møte nøkken, trollet og ei steingammel kjerring som nesten grodde igjen oppi fjellet.

 

EPISODE 7: LANDSKAP FORTELLER

Både folk og landskap forteller historier. Men hvem har fortalt oss om det mest verdifulle med kulturlandskapet? Og glemte de noe i sin fortelling? 2015 er friluftslivets år, og vi får bli med til Okstindene – Nord-Norges høyeste fjellområde, til Botanisk Hage i Oslo og til Blaafarveværket på Modum.

 

EPISODE 8: GRÜNDERE TIL LANDS OG TIL VANNS

Det finnes mange entusiaster og ildsjeler som bringer nytt liv ut i det norske landskapet. Vi skal til Vinjerock i Jotunheimen og møte de siste års gründerkvinner. Deretter tar vi inn på et landskapshotell som vekker internasjonal oppsikt.

 

EPISODE 9: LANDSKAP FOR MANGE SANSER

Det norske landskapet har utfordret mange sanser og vært til inspirasjon for diktere, musikere og andre kunstnere. Men først og fremst har det gitt oss mat og et kulturlandskap til glede for både lokalbefolkning og turister. Vi skal til Finnskogen, til Alstahaug på Helgeland og til ei smaksskole i Vågå.

 

EPISODE 10: ROVDYR I BEITELAND

Norge har forpliktet seg til å sikre leveområder for de store rovdyrene bjørn, ulv, jerv og gaupe. Norge skal også ta vare på kulturlandskapet, og uten sau og andre beitedyr gror landet igjen. Men rovdyr og beitedyr i samme område skaper store problemer.

 

EPISODE 11: FRA JORD TIL BORD

Vi skal bli mer selvforsynt, og vi skal produsere mer mat. Hvordan skal vi klare det? Gjennom landbruk i små familiebedrifter eller med industrielt landbruk i storskala? Begge driftsmåter trenger mennesker ute på bygda. Hva skal til for at folk vil slå seg ned der?